Theo Jeanne Meister, cụm từ mô hình Đại học Doanh nghiệp được định nghĩa là “chiếc ô tập trung cho việc phát triển và giáo dục nhân viên”. Không chỉ là phương tiện chính để phổ biến văn hóa của một tổ chức, thúc đẩy phát triển kỹ năng công việc. Mà còn là kỹ năng cốt lõi tại nơi làm việc, như để học, để lãnh đạo, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Năm 1993, các Đại học tổng hợp chỉ tồn tại có 400 công ty. Năm 2001, con số này đã tăng lên đến 2000.

Mục lục

1. Thành lập mô hình Đại học Doanh nghiệp

Ở nước ngoài, có một công ty lên là công ty CUX. Tổ chức này thành lập và triển khai Đại học Doanh nghiệp năm 1997. Công ty này đã mở ra một cuộc tư vấn giáo dục, gồm có:

  • Đánh giá chiến lược giáo dục của công ty
  • Thực hiện chương trình Đại học của công ty
mô hình Đại học Doanh nghiệp
Mô hình Đại học Doanh nghiệp

a. Việc kiểm toán giáo dục, tuân theo mô hình 5 bước do CUM phát triển và thử nghiệm, mô hình này gồm:

  • Kiểm tra và đánh giá toàn bộ quá tình học tập
  • Tạo ra một loạt các hội thảo quốc tế
  • Tạo ra một tình huống kinh doanh
  • Các đề xuất cho quản lý cấp cao
  • Cuối cùng là các kiến nghị khác và xem lại

b. Và cũng có 10 bước cơ bản để triển khai và duy trì một Đại học Doanh nghiệp thành công.

Bước 1. Giám đốc hoặc lãnh đạo phải thành lập một cơ quan quản lý cho Đại học Doanh nghiệp, cơ quan này sẽ thiết lập và tuyên bố cam kết của tổ chức đối với các chương trình

Bước 2. Tầm nhìn hoặc kế hoạch chiến lược của Đại học Doanh nghiệp phải được xây dựng. Qua đó, xác định mục tiêu của tổ chức đối với chương trình

Bước 3. Tổ chức phải đề xuất một chiến lược tài trợ

Bước 4. Tổ chức phải xác định đối tượng của mình hoặc các bên liên quan, những người sẽ sử dụng dịch vụ của Đại học công ty

Bước 5. Tổ chức phải xác định nhu cầu của đối tượng sẽ được đáp ứng như thế nào trong khi liên tục theo đuổi mục tiêu chiến lược của Đại học công ty.

Bước 6. Các nhà tổ chức Đại học Doanh nghiệp phải phát triển một khuôn mẫu, về cách các sản phẩm và dịch vụ sẽ được thiết kế, để đạt được các mục tiêu của Đại học

Bước 7. Lựa chọn các nhà cung cấp, nhà tư vấn, các trường đại học truyền thống và các công ty vì lợi nhuận, những người sẽ đóng vai trò là đối tác học tập, nếu thích hợp

Bước 8. Sử dụng công nghệ và nguồn lực được sử dụng bởi Đại học Doanh nghiệp sau đó phải được xác định

Bước 9. Phát triển một hệ thống đo lường cho phép tổ chức liên tục theo dõi tiến trình của mình so với các mục tiêu chiến lược của Đại học

Bước 10. Cơ quan quản lý phải truyền đạt tầm nhìn của trường đại học doanh nghiệp một cách liên tục và nhất quán

Tất cả các bên liên quan cần phải biết đến sản phẩm, sứ mệnh, chương trình tạo nên tổ chức của họ

Cảnh báo, mười bước này có thể mất đến 18 tháng hoặc hơn để đạt được.

Xem thêm >> Tương lai Đại học Doanh nghiệp

Xem thêm >> Hiểu hơn Đại học Doanh nghiệp

2. Các mô hình tổ chức cho các Đại học Doanh nghiệp

Có 3 mô hình tổ chức cho các Đại học Doanh nghiệp, bao gồm:

  • Cổ điển
  • Cổng thông tin giáo dục
  • Đào tạo phù hợp

a. Mô hình Đại học Doanh nghiệp cổ điển

Mô hình này đề cập đến vấn đề hỗ trợ học phí từ chủ lao động, cho phép nhân viên theo đuổi bằng cấp từ chương trình giảng dạy tiêu chuẩn của Đại học.

Trong trường hợp này, sinh viên phải nộp đơn học, và hoàn thành các tín chỉ bắt buộc để được tốt nghiệp.

Một số trường hợp, sinh viên sẽ được đào tạo từ xa, như intener, thư và video. Mô hình Cổ điển còn được gọi là mô hình Hybrid. Mô hình này còn khuyến khích các Đại học Doanh nghiệp giảng dạy cho những người không phải là nhân viên.

b. Mô hình Đại học Doanh nghiệp thông qua cổng thông tin giáo dục

Trong mô hình này, các Tập đoàn sẽ làm việc với các trường Đại học truyền thống. Hoặc các Doanh nghiệp đào tạo để cung cấp các khóa học Đại học trực tuyến. Kiểu Đại học này có thể cung cấp cho Tập đoàn trang wedsite công ty riêng. Cung cấp cho sinh viên một khuôn viên ảo hoàn chỉnh với logo của công ty. Mô hình Đại học Doanh nghiệp này, cung cấp một sự kết hợp liền mạch giữa các khóa học. Được thiết kế bởi các trường Cao đẳng, các nhà cung cấp đào tạo thương mại và đội ngũ nhân viên đào tạo chính của công ty.

c. Mô hình Đại học Doanh nghiệp Đào tạo phù hợp

Trong mô hình này, đề cập đến những Đại học và Tập đoàn song song với nhau để phát triển đào tạo từ xa, giải quyết các nhu cầu của công ty.

Trong mô hình này, các Tập đoàn có thể chỉ đạo các Đại học về cách giảng dạy để phù hợp cho nhân viên của họ. Ngoài ra, cách hợp tác này cho phép các công ty thêm đầu vào và thông tin riêng của họ vào tài liệu đào tạo.

3. Các phương pháp giảng dạy của mô hình Đại học Doanh nghiệp

Giáo dục Đại học Doanh nghiệp được thiết kế và trình bày bằng liên lạc vệ tinh. Hướng dẫn dựa trên web, thực tế ảo hoặc khuôn viên ảo. Thông qua giáo dục dựa trên vệ tinh, sinh viên ở các địa điểm khác nhau. Có thể tập hợp lại cùng một thời điểm để tham gia khóa học, thông qua hội nghị truyền hình. Học trên wedsite có thể thông qua intener hoặc mạng nội bộ của công ty. Thực tế ảo cung cấp đào tạo mô phỏng bắt chước nhiệm vụ công việc thực tế của nhân viên.

4. Chứng nhận của Đại học Doanh nghiệp

Năm 1974, Chương trình của Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ. Về hướng dẫn được tài trợ không đại học (ACE/PONSI) được thành lập. Để đánh giá các khóa học và chương trình hướng dẫn. Được cung cấp bởi doanh nghiệp và công nghiệp, liên đoàn lao động, hiệp hội nghề nghiệp và tình nguyện. Các cơ quan chính phủ và các khuyến nghị cho tín chỉ Đại học. Đến năm 2000, hơn 250 công ty được nhận tín chỉ Đại học. Các công ty này bao gồm McDonald’s, Bell Telephone và Ford Motor company.

Khi cung cấp bằng cấp, các chương trình giáo dục tại nơi làm việc được gọi là cao đẳng công ty.

5. Ảnh hưởng của mô hình Đại học Doanh nghiệp với các trường Đại học truyền thống

Các Đại học Doanh nghiệp sẽ là mối đe dọa với những trường Đại học truyền thống. Khi họ cạnh tranh nhau về giảng viên và sinh viên. Giống với trường Đại học truyền thống, Đại học doanh nghiệp sẽ đào tạo và giảng dạy suốt đời.

Những người ủng hộ Đại học Doanh nghiệp nói rằng, đây không phải mô hình để thay thế cho các trường Đại học phổ thông.

6. Kiểm tra mô hình Đại học Doanh nghiệp

Để tìm thông tin của một Đại học Doanh nghiệp, thì không phải tìm đâu xa. Một Đại học Doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng và thành công. Một số Đại học công ty đã được kiểm tra. Tóm tắt mô hình được cung cấp dưới.

a. Đại học Motorola

Motorola đã thành lập nên Đại học Motorola. Đây là Đại học đầu tiên đưa công nghệ thực tế ảo vào đào tạo. Đại học Motorola sử dụng các phòng thí nghiệm ảo để đào tạo công nhân, bằng cách mô hình hóa thiết bị. Các phòng thí nghiệm này có thể sử dụng bất kỳ trang wedsite nào của Motorola. Thông qua mạng công ty và các chương trình CD-ROM.

Motorola ngoài đào tạo cho nhân viên của mình. Motorola còn cung cấp các dụng cụ học tập, giấy chứng nhận cho các nguồn bên ngoài. Với danh nghĩa là công ty con của công ty mẹ.

b. Công ty Boeing

Công ty Boeing cung cấp giáo dục cho nhân viên của mình, thông qua các Trung tâm Lãnh đạo. Ở công ty này, nhân viên giám sát mới được thăng chức phải hoàn thành chương trình giảng dạy thông qua trang wedsite trong vòng 30 ngày.

Mỗi năm, Boeing sẽ khảo sát nhân viên của mình một lần để đánh giá chất lượng đào tạo.

c. Walt Disney

Với những nhân viên được thuê làm việc ở Walt Disney. Sự nghiệp của họ sẽ được bắt đầu bằng làm việc ở Đại học Walt Disney, với các chương trình định hướng và học việc kéo dài 40 giờ. Những người được tuyển vào đây sẽ được kiểm tra khả năng tiếp thu của mình với thực tế, và thủ tục của Walt Disney. Các huấn luyện viên ở đây sẽ chịu trách nhiệm về thiết kế, phương pháp, tài liệu mà họ cung cấp cho các khóa học.

d. Federal Exprel

Do nhiều nhân viên của Federal Exprel đã nghỉ việc do không phát triển được công việc của mình. Đại học Federal Exprel đã ra đời.

e. United Health/United Techlonogies Corporation

United Health cung cấp cách dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và giáo dục Doanh nghiệp thông qua học viện học tập của mình. Những người tham gia việc học tập, kể cả người trong hay ngoài Doanh nghiệp đều phải trả tiền cho việc học của mình.

f. Công ty Oracle

Đại học Oracle hỗ trợ nhân viên thông qua việc học tập trên wedsite. Đại học Oracle còn cung cấp kiến thức cho 32.000 nhân viên của các đối tác về thông tin sản phẩm. Đại học Oracle bao gồm một khuân viên ảo và một mạng lưới các lớp học trong khu vực.

g. Tập đoàn Saturn của General Motors

Saturn chủ yếu cung cấp các chương trình giảng dạy cho các nhân viên không có tính cạnh tranh của General Motors.

h. Bell Atlantic

Bell Atlantic đã mang cơ hội cho các kỹ thuật viên viễn thông của mình có cơ hội lấy bằng Khoa học Ứng dụng về Công nghệ viễn thông.

Sinh viên ở đây phải kiếm được 60 tín chỉ, thông qua chương trình giảng dạy trong 4 năm. Các lớp học được tổ chức trong thời gian công ty, một ngày mỗi tuần trong hai học kỳ mỗi năm.

i. Công ty Ford Motor Copany

Là mạng lưới cung cấp đào tạo, tiếp cận các chuyên gia, thông tin sản phẩm và cở hội kết nối đến thẳng đại lý của họ.

k. Tập đoàn máy tính Dell

Đại học Dell cung cấp giáo dục cho nhân viên của của mình thông qua học tập nhúng trên wed.

Kết thúc

Qua bài viết chúng ta thấy được, mô hình Đại học Doanh nghiệp đã phát triển từ rất lâu và trên thế giới tồn tại rất nhiều mô hình Đại học này. Đại học Doanh nghiệp không chỉ cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho nhân viên trong công ty, mà còn đáp ứng được nhu cầu của các Doanh nghiệp đối tác.

Đại học Doanh nghiệp đã được ra đời để phục vụ cho các nhu cầu của doanh nghiệp, và rút ngắn được cách giữa người đi làm và sinh viên mới tốt nghiệp. Và bài viết sau sẽ nói về sự khác nhau giữa Đại học Doanh nghiệp và Đại học truyền thống với phòng đào tạo doanh nghiệp.

Xem thêm >> Giới thiệu Đại học Doanh nghiệp

Nguồn >> https://www.newfoundations.com/OrgTheory/Hearn721.html

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây