Để hiểu hơn về Đại học Doanh nghiệp, bạn phải biết. Đại học Doanh nghiệp xuất hiện ở những năm giữa thế kỷ, nó đã thay đổi đáng kể về định nghĩa từ khi nó xuất hiện. Đại học Doanh nghiệp là trung tâm kiến thức bên trong và bên ngoài, nó thúc đẩy sự cạnh tranh của công ty.

Sinh viên Đại học Doanh nghiệp
Sinh viên Đại học Doanh nghiệp

1. Hiểu hơn về Đại học Doanh nghiệp

Ban đầu Đại học Doanh nghiệp được giới thiệu như một sự phản ứng với các tổ chức học thuật truyền thống. Sự chuyên môn hóa ngày càng tăng, sự phức tạp ngày càng tăng của việc phát triển sản phẩm. Và sự xuất hiện của các hồ sơ chuyên môn mới đều đòi hỏi một cách tiếp cận mới đối với giáo dục kinh doanh. Những Đại học Doanh nghiệp ban đầu chủ yếu là đào tạo về phát triển sản phẩm. Giúp họ hoàn thành tốt trong công việc hơn. Việc phát triển lãnh đạo lại là công việc của các trường Đại học truyền thống.

Xem thêm >> Giới thiệu Đại học Doanh nghiệp

Không có định nghĩa duy nhất về Đại học Doanh nghiệp, nhưng nó vẫn có những đặc điểm sau:

a. Chủ động

Một Đại học Doanh nghiệp phải dự đoán nhu cầu của tổ chức. Và không chỉ đơn giản là làm việc “theo yêu cầu”. Nó phải đóng vai trò báo trước những nhu cầu trong tương lai. Chuẩn bị cho tổ chức đối mặt với những thách thức và môi trường làm việc trong tương lai.

b. Đo lường

Đo lường tác động của các can thiệp học tập là một phần thiết yếu của việc thiết kế các sáng kiến của công ty. Theo dõi toàn diện nên thay thế việc lưu trữ hồ sơ rời rạc, do đó cho phép quản lý việc học hiệu quả.

c. Ảnh hưởng

Nó phải có ảnh hưởng trong toàn bộ tổ chức, mở rộng ra toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm:

 • Khách hàng
 • Nhà cung cấp
 • Nhà phân phối
 • Các bên liên quan công và tư

d. Tích hợp

Nó phải hoạt động như một trung tâm kiến thức. Tích hợp kiến thức nội bộ thông qua đồng thiết kế với người học. Và áp dụng các phương pháp và công nghệ học tập sáng tạo nhất, thông qua liên minh với các nhà cung cấp đào tạo chuyên gia.

2. Hiểu hơn về Đại học Doanh nghiệp – Làm sao các đại học doanh nghiệp hỗ trợ việc học đang diễn ra hiện nay?

Để có được sự liên kết các chương trình học tập của các cá nhân và tổ chức. Các tổ chức phải áp dụng mô hình chuyên nghiệp dựa trên 3 yếu tố sau:

 • Cách tiếp cận cá nhân
 • Cân nhắc toàn cầu
 • Cục bộ khai thác công nghệ

3. Hiểu hơn về Đại học Doanh nghiệp – Tối đa hóa tác động của đại học doanh nghiệp 

Đại học Doanh nghiệp là một tổ chức cực kỳ có giá trị, mặc dù không phải lúc nào lợi thế của nó cũng được đánh giá cao. Cần phải hiểu rõ hơn về cách nó có thể tích hợp kiến thức nội bộ với hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tạo ra những ý tưởng mới và tạo ra cảm giác cộng đồng và tầm nhìn chung.

a. Nhưng những mục tiêu lý thuyết này chỉ có thể trở thành hiện thực bằng cách:

 • Có sự tham gia của các quản lý cấp cao với tư cách là những nhà tài trợ cho các sáng kiến do Đại học doanh nghiệp tạo ra. 
 • Đảm bảo kết quả học tập phù hợp với các hoạt động và dự án rộng lớn hơn của công ty. 
 • Hỗ trợ chuyển nội dung học tập vào đời sống kinh doanh hàng ngày bằng cách phân tích tác động của từng sáng kiến nên nó. 
 • Theo chiến lược hợp tác, thiết lập liên minh với các nhà cung cấp dịch vụ học tập để đưa kiến thức mới vào tư duy của tổ chức. 
 • Tạo không gian để suy ngẫm, đàm phán, tư duy phản biện. 

Kết thúc

Qua bài viết chúng ta có thể thấy, để hiểu hơn về Đại học Doanh nghiệp. Đại học Doanh nghiệp là một nhu cầu thiết yếu cho các cá nhân và tổ chức. Giúp nâng cao được văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xem thêm >> Văn hóa nội bộ Đại học Doanh nghiệp hàng đầu

Xem thêm >> Mô hình Đại học Doanh nghiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây